4-maqsad: Sifatli ta’lim   

Surat: Jon Isaak/BMT

Har bir insonni qamrab oluvhi odil va yuqori sifatli ta’lim tizimini ta’minlash va ta’lim olishiga rag‘batlantirish

2000 yildan boshlab, har bir inson boshlang‘ich ta’lim olish imkonini ta’minlash borasada katta yutuqlarga erishildi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda 2015 yilga kelib, maktabda ta’lim olayotgan bolalar 91 foizga yetdi, butun dunyo miqyosida esa, maktabga bormayotgan bolalar soni qariyb ikki barobarga qisqardi. Shuningdek, savodxonlik darajasi ham sezilarli darajaga ko‘tarildi. Muhimi shuki, maktabchi qizlarning soni ilgarigidan ancha ko‘proq. Buning hammasa, albatta, butun insoniyat yutug‘idir.

Biroq, yanada ko‘proq yutuqlarga erishishning yo‘lida hanuz katta to‘siqlar mavjud. Bu ayniqsa yuqori darajadagi qashshoqlik, qurolli to‘qnashuvlar va boshqa favqulotda vasiyatlarga duch keluvchi rivojlanayotgan mamlakatlarga taalluqlidir. G‘arbiy Osiyo va Shimoliy Afrika mamlakatlarida uzoq vaqt mobaynida davom etib kelayotgan qurolli to‘qnashuvlar oqibatida maktabga bormayotgan bolalar soni keskin ko‘payib ketyapti. Ushbu holat butun insoniyatni havotirga solmoqda. Boshlang‘ich ta’lim tizimining qamrovini kengaytirish borasida Sahro janubi hududidagi mamlakatlar boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar ichida eng katta yutuqlar – xususan, 1990 yildagi 52 foizdan 2012 yildagi 78 foizgacha yetkazishga erishgan bo‘lsada, ushbu hududda hanuz sezilarli darajadagi tengsizliklar kuzatilmoqda. Eng kambag‘al oilalarda yasho‘vchi bolalarning maktabda ta’lim olish imkoni eng boy oilalardagi bolalarga qaraganda to‘rt marotaba kamdir. Qishloq va shahar o‘rtasidagi farq va tengsizliklar ham kattaligicha qolmoqda.

Har bir insonni qamrab oluvchi sifatli ta’lim tizimini ta’minlash maqsadining belgilab olinishi butun insoniyat uchun barqaror taraqqiyot jarayonini oldinga suruvchi eng muhim omilo ekanligidan dalolat beradi. Mazkur maqsadga erishish uchun 2030 yilgacha barcha o‘g‘il va qizlar bepul boshlang‘ich va o‘rta ta’lim olish imkoniyati bilan ta’minlanishini talab qilinadi. Bundan tashqari, ushbu maqsad har bir inson kasbiy ta’lim olish imkoniga ega bo‘lishi, oliy ta’lim sohasida esa, gender va ijtimoiy tenglikni o‘rnatilib, ta’limning sohasini ta’minlashni nazarda tutadi.

Sifatli ta’lim Barqaror taraqqiyot 2030 dasturining 17 maqsadidan biridir. Belgilab olingan vazifalarni yechish uchun keng qamrovli chora-tadbirlarni amalga oshirishni ko‘zda tutuvchi “majmuaviy yondashuv”ni qo‘llash talab qilinadi.

4-maqsadga erishish bo‘yicha vazifalar haqida batafsil ma’lumot.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab