O‘zbekistonda tashqi beg‘araz yordamning samaradorligini oshirish

Qisqacha malumot

 

Loyihaning asosiy maqsadi O‘zbekiston Respublikasiga ko‘rsatiladigan tashqi yordamning unumdorligini oshirish hamda tegishli davlat idoralarining tashqi yordam mablag‘larini muvofiqlashtirish, jalb etish va boshqarish borasidagi salohiyatini mustahkamlashdan iborat. Xususan, loyiha orqali tashqi yordam loyihalari va dasturlarini tahlil qilish va amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan tizimlar, yo‘l-yo‘riqlar hamda davlat chora-tadbirlarini ishlab chiqishga ko’maklashish rejalashtirilgan. Bunda tashqi yordamni muvofiqlashtirish borasidagi ilg‘or xalqaro tajribalarni hayotga tadbiq etish orqali tashqi yordam natijalarining barqarorligi, milliy ustuvor maqsad va talablarga muvofiqligini ta’minlash ko‘zda tutilgan.

 

Kutilayotgan natijalar


  • Hamkorlik bo‘yicha kelishuvni ishlab chiqish va amalga oshirish. Ushbu kelishuv hukumat va rivojlanish sohasidagi hamkorlar o‘rtasida gumanitar yordam loyihalari va texnik yordam mablag‘larini muvofiqlashtirishgahamda ularning samaradorligini oshirishga asos bo‘lib xizmat  qiladi.. Mazkur yo’nalish ko’rsatilayotgan yordamni muvofiqlashtirish tizimini mukammallashtirish, uning natijalari ro’yxatini tadbiq etish, va samaradorlik ko’rsatkichlarini joriy qilish orqali amalga oshiriladi;
  • Sohaviy (sektoral) miqyosdagi tashqi yordam samaradorligini oshirish. Ushbu tadbir milliy hamkorlarning loyiha portfellarini tuzish va boshqarish, ustuvor vazifalarni to‘g‘ri belgilash hamda tegishli chora-tadbirlarning natijalarini yaxshilash borasidagi salohiyatini oshirish orqali amalga oshiriladi;
  • Xalqaro standartlarga muvofiq donorlar yordami bo‘yicha axborotlar bazasini yaratish. Mazkur baza loyiha va dasturlarni ro’yxatga olinishi, ularning natijalari bo’yicha moliyaviy va tematik monitoringning yuritilishi hamda tegishli ma’lumotlarning oshkora almashinuvini ta’minlaydi.

Moliyaviy ko‘rsatkichlarLoyiha byudjeti: 400,000 AQSh dollari

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab