Video-podkast “UNews Weekly” - 27-lavha

2013 yil 12 dekabr

Inklyuziv biznes korxonalari O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanishni ta’minlashga yordam beruvchi kuchli vositadir. Hozirda BMTTDning “O‘zbekiston biznes-forumi – 2 boshqich” deb nomlangan loyihasi doirasida inklyuziv biznesning eng samarador korxonalari.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab