Infografika - Mehnat bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlash

Mehnat bozorida talab va taklif o'rtasida muvozanatini topish O'zbekiston iqtisodi uchun katta ahamiyatga ega.Ushbu infografika bandlik va demografiya ko'rsatgichlaridagi asosiy maylliklarni namoyon etadi.