Infografika - NNT va ijtimoiy xizmat

 BMTTD va boshqa Birlashgan Millatlar agentliklari yordami bilan O'zbekistonda soni o'sib borayotgan Nodavlat Notijorat Tashkilotlarning ijtimoiy xizmat ko'rsatishda ahamiyati oshib bormoqda.Ushbu infografika mazkur sohada NNTniing oshib boryatgan rolini va kelgusi rivojnalish yo'nalishlarni namoyon etadi. 

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab