Infografika - Sovitish va havoni konditsionerlash ko‘p qo‘llaniladigan sovitish agentlari

хладагенты общая

O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish Davlat qo‘mitasi hamda O‘zbekistondagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining “Iqtisodiyoti o‘tish davridagi mamlakatlar (IO‘DM) hududida gidroxlorftoruglerodlardan (GXFU) foydalanishni jadal qisqartirishning birlamchi bajarilishi - O‘zbekiston Respublikasi” loyihasi doirasida tayyorlangan ushbu infografikda sovitish uskunalarida eng ko‘p qo‘llaniladigan sovitish agentlari haqida ma’lumot berilgan. Jumladan sovitish agentlarining turlari, ularning ozon yemirish qobiliyati, atmosferada yashash davri va xavfsizlik bo‘yicha tasnifi haqida ma’lumot o‘rin olgan.   

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab