Infografika - Fuqarolik ishlari buyicha sudlar - raqamlarda

Developed by the ‘Civil Justice Reform: Effective Court Management’ project, this infographic provides a snapshot of Uzbekistan’s courts system. It details the workloads of judges, gender ratios among judges, and the outcomes of court decisions.

Infografika fuqarolik ishlari bo'yicha sudlari sudyalarining 2012 yildagi ish hajmini ko'rsatish maksadida tuzilgan. Shuningdek, vakant sudyalik lavozimlarining soni hamda ayol sudyalar va erkak sudyalarning nisbati ko'rsatilgan. Infografikaning ikkinchi qismi, sud qarorlarining sifatini ko'rsatish maksadida tuzilgan. Jumladan, 2012 yilda qablu qilingan sud qarorlarining 8 foizining ustidan yukori turuvchi instantsiyalarga shikoyat kelitirilgan va 1,4 foiz sud qarorlari yukori turuvchi sudlar tomonidan bekor qilingan. Asosiy g'oya: sudlardagi ish hajmi, sudlarni tashkil etishning hamda sudlar faoliyatini boshqarish tamoyillarini o'zgartirishni talab qiladi.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab