Infografika - Byudjet kodeksi

This infographic regarding Uzbekistan's recently-established Budget Code introduces the way the government allocates and spends public funds.

Mazkur infografika Byudjet kodeksining umumiy tuzilishi, uning asosiy qismlari, boblari, moddalarini, undagi yangiliklarni, shuningdek byudjet tizimi prinsiplarini, jumladan byudjet jarayonining natijakorlik, samaradorlik va shaffoflik prinsiplarini yaqqol namoyish etadi. Bunda Byudjet kodeksining moddalari uning asosiy prinsiplariga muvofiq ajratib chiqilgan.

O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi 2014 yil yanvar oyidan boshlab kelayotgan ikki yil mobaynida testdan o‘tkazish (sinab ko‘rish) sharti bilan kuchga kiritildi.

Infografika BMT Taraqqiyot Dasturi bilan O‘zR Moliya vazirligining qo‘shma loyihasi – “O‘zbekistonda byudjet tizimi islohoti” loyihasi tomonidan tayyorlangan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab