Oboylar - Sil

Raising TB awareness 600000 nafardan ziyod kishi Qoraqalpog‘istondagi sil masalasi bo‘yicha axborot-ma’rifiy ishlar natijasida o‘z bilimlarini boyitdilar.