Oboylar - Sil

Raising TB awareness
600000 nafardan ziyod kishi Qoraqalpog‘istondagi sil masalasi bo‘yicha axborot-ma’rifiy ishlar natijasida o‘z bilimlarini boyitdilar.
Ushbu oboyni yuklab olish
BMTTDning O'zbekistondagi vakolathonasi bilan bog'lanish uchun ma'lumotlar
OAV masalalari uchun Tel: +998 71 1203450 ichki. 182
registry.uz@undp.org Faks: +998 71 1203485