Oboylar – Hayot darajasi

Covering security needs 1200000 nafar kishi suv ta’minoti, sanitariya, elеktr va gaz ta’minotidan erkin foydalanadigan bo‘ldi