Oboylar – Yerlarni o‘zlashtirish

Reclaimed land 30 dan ziyod kichik loyihalar natijasida qariyb 10 ming gеktar yerni o‘zlashtirishga erishildi