Oboylar – “Yagona oyna” markazlari

 One-Stop-Shop3 ta “Yagona oyna” markazi qariyb 500000 nafar kishiga 40 turdagi xizmatlarni ko‘rsatmoqda.