Oboylar – Daromad manbalarini tashkil qilish

Supporting income generation 10 ta ijtimoiy korxona aholining zaif qatlami uchun daromad manbalarini tashkil qilish jarayoniga ko‘maklashmoqda