Oboylar – Daromad manbalarini tashkil qilish

Supporting income generation
10 ta ijtimoiy korxona aholining zaif qatlami uchun daromad manbalarini tashkil qilish jarayoniga ko‘maklashmoqda
Ushbu oboyni yuklab olish
BMTTDning O'zbekistondagi vakolathonasi bilan bog'lanish uchun ma'lumotlar
OAV masalalari uchun Tel: +998 71 1203450 ichki. 182
registry.uz@undp.org Faks: +998 71 1203485