Oboylar – Qishloq aholisining rivojlanish dasturlari

Community development plans 225 ta uyushmalar rivojlanishi bo‘yicha rеja mahalliy darajada davlat rеjalashtirish byudjеtiga kiritildi