Oboylar – Qishloq aholisining rivojlanish dasturlari

Community development plans
225 ta uyushmalar rivojlanishi bo‘yicha rеja mahalliy darajada davlat rеjalashtirish byudjеtiga kiritildi
Ushbu oboyni yuklab olish
BMTTDning O'zbekistondagi vakolathonasi bilan bog'lanish uchun ma'lumotlar
OAV masalalari uchun Tel: +998 71 1203450 ichki. 182
registry.uz@undp.org Faks: +998 71 1203485