Oboylar – Elеktron boshqaruv tizimi

Training civil servants 3000 nafardan ziyod davlat xizmatchilari elеktron boshqaruv tizimidan foydalanishga o‘qitilmoqda