Oboylar –Biznеsni rivojlantirish markazlari

Business development centers 30 ta Biznеsni rivojlantirish markazlari 250 000 nafar tadbirkorga qishloq xo‘jaligi masalalari bo‘yicha maslahat xizmatlari ko‘rsatmoqda