Tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlari orasida ularning tashqi savdo-sotiq operatsiyalarini amalga oshirishdagi xarj va chiqimlar to‘g‘risidagi so‘roq natijalari bo‘yicha texnik hisobot

2015 Apr 3
image

Qisqacha ma'lumot

Tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlari orasida ular tashqi savdo-sotiq operatsiyalarini amalga oshirishga doir hujjatlar, ushbu operatsiyalarga sarflaydigan vaqt va xarajatlar to‘g‘risidagi so‘roq natijalari bo‘yicha hisobot BMTTDning “ Savdoni rivojlantirishga ko‘maklashish” loyihasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodity aloqalar,investitsiyalar va savdo vazirligi yordamida tayyorlandi. Mazkur so‘roq Jahon bank tomonidan ishlab chiqilgan “Biznesni yuritish” metodologiyasining “Xalqaro savdo” deb nomlangan qismi asosida o‘tkazilgan.

 

BMTTD loyihasi tomonidan tayyorlangan hisobot tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining eksport va import tranzaksiyalarini amalga oshirishdagi xarj va chiqimlar to‘g‘risidagi fikr va qarashlarini aks ettiradi. Maxsus so‘roq “Ekspert fikri” Ijtimoiy va marketing sohasidagi tadqiqotlar markazi tomonidan o‘tkazilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab