O`zbekistonda Xususiy-davlat hamkorlik

2008 Mar 1
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu hujjat tijorat firmalarining iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilma obektlarini yaratish va ishlatishda qatnashishlarini ifodalaydigan Xususiy-Davlat Hamkorlik (XDH) modelini O`zbekiston iqtisodiyotida qo`llash yo`llari va imkoniyatlarini tahliliy ko`rinishda taqdim etadi.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab