O’zbekistonda Eximbank tashkil qilinishining istiqbollari va imkoniyatlari

2007 Noya 1
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu ma’ruzada Ozbekistonda export-import bankining yaratilishi va rivojlanish istiqbollari asoslanib berilgan. Bank tashkil qilinishining tashkiliy-huquqiy masalalari batafsil ko’rib chiqilishi bilan bir qatorda ma’ruzada bank risklarini minimallashtirish, ish yuritish mechanismi va tashkiliy principlari, ustav kapitalining manbalari va hajmi bo’yicha takliflar keltirilgan. Uzeximbankning tashqi iqtisodiy faoliyatiga hizmat qiluvchi moliya bozorining boshqa qatnashchilari bilan (tijorat banklar, sugurta va lizing kompaniyalari, Rivojlanish va Rekonstruktsiya Fondi) o’zaro munosabatlariga alohida e’tibor berilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab