Mahalliy byudjetlarning subvensionligi darajasini qisqartirish chora-tadbirlari

Nashr qilingan sana 2013 Apr 15
Cover to Measures to Reduce the Level of Subventions to Local Budgets

Qisqacha ma’lumot

“Mahalliy byudjetlarning subvensionligi darajasini qisqartirish chora-tadbirlari: vazirliklar va idoralarning hamjihatligi” mavzuidagi tahliliy ma`ruzada byudjetlararo munosabatlarning asosiy mexanizmi – subvensiyalarning ijtimoiy sohani moliyalash mexanizmi va uzoq muddatli byudjet barqarorligi masalalari bilan yaqin aloqadorligi tahlil qilingan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab