O`zbekistonda mehnat migratsiyasi: ijtimoiy, huquqiy va gender jarayonlar

2008 Dek 1
image

Qisqacha ma'lumot

Mazkur qo’llanma sohadagi yetuk mutaxassislar tomonidan O’zbekistondagi ihcki va tashqi migratsiya masalalariga bag’ishlangan maqola va tadqiqotlarni o’z ichiga olgan. Nashr qilingan materiallarning asosiy qismi 2006-2007-yillarda O’zbekistonda tashqi va ichki migratsiya masalalariga bag’ishlangan so’rov natijalari hamda migratsion jarayonlarni muvofiqlashtirishni takomillashtirish va mehnat migrantlarining huquqlarini ta’minlashga oid tavsiyalardan iborat. Muammoning gender jihatlariga alohida e’tibor berilgan.