O`zbekistonda mehnat migratsiyasi: ijtimoiy, huquqiy va gender jarayonlar

2008 Dek 1
image

Qisqacha ma'lumot

Mazkur qo’llanma sohadagi yetuk mutaxassislar tomonidan O’zbekistondagi ihcki va tashqi migratsiya masalalariga bag’ishlangan maqola va tadqiqotlarni o’z ichiga olgan. Nashr qilingan materiallarning asosiy qismi 2006-2007-yillarda O’zbekistonda tashqi va ichki migratsiya masalalariga bag’ishlangan so’rov natijalari hamda migratsion jarayonlarni muvofiqlashtirishni takomillashtirish va mehnat migrantlarining huquqlarini ta’minlashga oid tavsiyalardan iborat. Muammoning gender jihatlariga alohida e’tibor berilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab