Tadbirkorlar uchun Internet

2012 Dek 27
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu qơllanma Internetni biznesni rivojlantirish maqsadida qo’lashni ơrganmoqchi bơlgan tadbirkorlarga mơljallangan. Unda tadbirkorlar uchun Internet imkoniyatlari, Internet tizimi tuzilishi va tarkibi, Internetda ishlash va elektron pochtadan foydalanish tartiblari, veb sahifalarni yaratish va boshqa imkoniyatlar keltirilgan. Shuningdek qo’llanmada lug’at, adabiyotlar va foydali veb sahifalar ro’yhati keltirilgan. Ushbu qơllanma foydalanuvchilarga tez vaqt ichida Internetdan foydalanish kơnikmalarini egallab olishga, uning imkoniyatlaridan kundalik faoliyatda unumli foydalanish yơllarini ơrganishiga yordam beradi. Mazkur qơllanma Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi “Ơzbekiston Biznes Forumi (2 bosqich)” loyihasi doirasida nashr etildi.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab