Tadbirkorlar uchun on-layn interaktiv xizmatlar

2016 Fev 15
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu qo‘llanma Internetning virtual imkoniyatlaridan foydalanib, ishlashni o‘rganmoqchi bo‘lgan tadbirkorlarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda quyidagi ma’lumotlar batafsil yoritilgan: tadbirkorlar uchun Internetning virtual imkoniyatlari, on-layn texnologiyalardan foydalanish tartiblari, ulardan biznesni rivojlantirishda foydalanish usullari, tez muloqot qilish texnologiyalari va foydali veb-sahifalar tavsifi va ulardan foydalanish tartiblari keltiriladi.

 

Ushbu qo‘llanma foydalanuvchilarga tez vaqt ichida Internetning on-layn texnologiyalaridan, ish yuritishda, unumli muloqot usullaridan, elektron hukumat, xususan, yagona interaktiv davlat xizmatlaridan foydalanish ko‘nikmalarini egallab olishga, uning imkoniyatlaridan kundalik faoliyatda unumli foydalanish yo‘llarini o‘rganishiga yordam beradi.