O‘zbekistonda tashqi beg‘araz yordamni muvofiqlashtirishning samaradorligini oshirish

2017 Mar 10
image

Qisqacha ma'lumot

Rivojlanish sohasidagi tashqi yordam O‘zbekiston uchun katta ahamiyatga ega. Tashqi yordam rivojlanish sohasidagi yechimlarni muvofiqlashtiruvchi bilimlar va siyosat masalalari bo‘yicha maslahatlarga yo‘l ochib beradi. Rivojlanish sohasidagi bilim almashish va yangi g‘oyalarni uzoq muddatli ta’siri asosiy texnik yordamga ko‘ra ancha katta bo‘lishi mumkin. Ammo, xaqiqiy ma’lumotlar xorijiy yordam samaradorligi uni qabul qiluvchi davlat muassasalarini va shunday yordamni yetkazib berish tartiblarini sifatiga bog‘likligini namoyon qilmoqda.

Ushbu hisobotda O‘zbekistonda xorijiy yordamni xalqaro darajada tan olingan yordam samaradorligi tamoyillari asosida qilingan muammolar va imkoniyatlarni baholash taqdim etilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab