Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning va inson taraqqiyoti prinsiplarini amalga oshirishning parlament tomonidan ta`minlanishi

Nashr qilingan sana 2011 Avg 30
COver to Toolkit for Parliamentarians on Human Development

Qisqacha ma’lumot

Ushbu nashrning maqsadi O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a`zolari uchun inson taraqqiyotining fundamental prinsiplari va konsepsiyani mavzuli misollar, qonun ijodkorligi, monitoring va nazoratni amalga oshirishning real tajribasi orqali amaliy qo`llash bilan ularning bog`liqligi asosida Amaliy qo`llanma tayyorlashdan iborat. Ushbu nashr deputatlar va senatorlar tomonidan o`z vakolatlarini amalga oshirishda inson, uning huquqlari, imkoniyatlari, erkinliklarini amalga oshirish va potensialini ochish bosh ob`ekt va rivojlanish maqsadi hisoblanishini anglashlariga ko`maklashish vazifasini qo`yadi.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning va inson taraqqiyoti prinsiplarini amalga oshirishning parlament tomonidan ta`minlanishi