Inson taraqqiyoti to`g`risida ma`ruza, 2007-2008 yillar. O`zbekistonda ta`lim: talab va taklif mutanosibligi.

Nashr qilingan sana 2008 Mar 25
Inson taraqqiyoti to`g`risida ma`ruza, 2007-2008 yillar. O`zbekistonda ta`lim: talab va taklif mutanosibligi.

Qisqacha ma’lumot

Ushbu Inson taraqqiyoti to`g`risidagi ma`ruzada ta`lim sohasiga oyid masalalarga batafsil to`xtalib o`tilgan bo`lib, O`zbekistonda rivojlanishni amalga oshirish borasidagi ishlarda qatnashaetgan milliy hamfa xalqaro hamkorlarni qo`llab-quvvatlash maqsadida keng ko`lamli axborot, statistika ma`lumotlari, tahlil va tavsiyalar keltirilgan.


Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Inson taraqqiyoti to`g`risida ma`ruza, 2007-2008 yillar. O`zbekistonda ta`lim: talab va taklif mutanosibligi.