Inson taraqqiyoti to`g`risida ma`ruza, 2007-2008 yillar. O`zbekistonda ta`lim: talab va taklif mutanosibligi.

Nashr qilingan sana 2008 Mar 25
Inson taraqqiyoti to`g`risida ma`ruza, 2007-2008 yillar. O`zbekistonda ta`lim: talab va taklif mutanosibligi.

Qisqacha ma’lumot

Ushbu Inson taraqqiyoti to`g`risidagi ma`ruzada ta`lim sohasiga oyid masalalarga batafsil to`xtalib o`tilgan bo`lib, O`zbekistonda rivojlanishni amalga oshirish borasidagi ishlarda qatnashaetgan milliy hamfa xalqaro hamkorlarni qo`llab-quvvatlash maqsadida keng ko`lamli axborot, statistika ma`lumotlari, tahlil va tavsiyalar keltirilgan.


BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab