Inson rivojlanishi sohasidagi atama va ta’riflar lug‘ati, 1-nashr

2013 Dek 16
Glossary of Human Development Terms and Definitions, 1st Edition

Qisqacha mazmuni

Inson rivojlanishi sohasidagi atama va ta’riflar lug‘ati ingliz, o‘zbek va rus tillaridagi 294 ta atama va ta’riflarni o‘z ichiga oladi. Mazkur nashr inson rivojlanishi tamoyillarini o‘rganish, ilgari surish va qo‘llashni maqsad qilib olgan barcha shaxslar, xususan talabalar, siyosatchilar, fuqarolik jamiyat hamda ommaviy axborot vositallari vakillari uchun ishlab chiqilgan.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Inson rivojlanishi sohasidagi atama va ta’riflar lug‘ati, 1-nashr