O’zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish istiqbollari

2007 Avg 30
image

Qisqacha ma'lumot

Yangi nashr, BMT Taraqqiyot Dasturining “O’zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishning milliy strategiyasini ishlab chiqishga doir umumiy tadqiqotlar” loyihasi bo’yicha hisobot materiallari va qayta tiklanadigan energetika sohasida amalga oshirilgan boshqa bir qator halqaro loyihalar hisobotlariga asoslangan holda tayorlangan bo’lib, unda avvalo O’zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari va energetikaga doir ahvolning tahlili haqida so’z yuritiladi. Nashrda hech qanday aniq echimlar taklif etilmagan, mamlakat va undagi hududlarning energiya bilan ta’minlanish darajasi baholanmagan, qolaversa, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish strategiyasi ham taklif etilmagan.


Nashrni tayorlashdan maqsad- rahbar hodimlar, ilm va jamiyat ahlining e’tiborini O’zbekistonda qayta tiklanadigan energetika imkoniyatlariga qaratish hamda ushbu sohani kengroq tanishtirishdan iboratdir. Nashrda keltirilgan statistika ma’lumotlari va boshqa miqdoriy ko’rsatkichlar matbuotda chop etilgan materiallardan olingan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab