O’zbekistondagi Suv iste’molchilari uyushmalarining hozirgi holati va ular faoliyatini yanada rivojlantirish bo’yicha tahliliy hujjat

2017 Dek 6
image

Qisqacha ma'lumot

O’zbekistondagi Suv iste’molchilari uyushmalarining hozirgi holati va ular faoliyatini yanada rivojlantirish bo’yicha tahliliy hujjat Yevropa Ittifoqining “O’zbekistonning qishloq hududlarida suv resurslarini barqaror boshqarish” dasturi doirasida amalga oshirilayotgan O’zbekistondagi BMTTD hamda O’zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo’jaligi vazirligining “Texnik salohiyatni mustahkamlash” qo’shma loyihasi doirasida ishlab chiqilgan.

Mazkur hujjat O’zbekistondagi Suv iste’molchilari uyushmalarining hozirgi holatini, SIUlarning rivojlanishidagi asosiy muammolarni, SIU faoliyatining huquqiy, normativ va institutsional asoslarini tahlil qilish hamda ular faoliyatini yanada rivojlantirish bo’yicha tavsiyalar berish maqsadida ishlab chiqilgan. 

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab