Iqlimning o‘zgarishini oldini olish bo‘yicha milliy sharoitlarga muvofiq keladigan harakatlar bo‘yicha qo‘llanma (NAMA)

2015 Sen 23
image

Qisqacha ma'lumot

"Iqlimning o‘zgarishini oldini olish bo‘yicha milliy sharoitlarga muvofiq keladigan harakatlar bo‘yicha qo‘llanma (NAMA)" (rus tilida).  NAMA ishlabchiquvchilari va tashabbuskorlari uchun mo‘ljallanga nhamda NAMA, ularni moliyalashtirish, monitoring yuritish, verifikatsiya qilish va hisobot yuritish konsepsiyasini ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga olgan. 

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab