Kichik grantlat dasturi axborot bulleteni

Nashr qilingan sana 2013 Yanv 29
Kichik grantlat dasturi axborot bulleteni

Qisqacha ma’lumot

Sizning etiboringizga tuprog`imiz unumdorligini oshirish masalalariga bag`ishlangan navbatdagi axborot bulletenimizni taqdim etamiz. Bugungi kunda erning emirilishi masalalari eng dolzarb masalalarning biriga aylangan. Mamlakatimizning aholisi oshib bormoqda, unumdor erlarimizning hajmi esa cheklangan, lekin tuprog`imizning samaradorligi va sog`lig`i tobora tushib ketmoqda. Shuning uchun aynan hozir tuproqni saqlab qolish va uning unumdorligini oshirish masalalariga ko`proq e`tibor berish lozim.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab