Energiya jihatdan unumdor bo‘lgan binolar O‘zbekistonga nihoyatda istiqbolli imkoniyatlarni ochib beradi

2015 Iyun 1
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu ishning maqsadi O‘zbekiston Respublikasi binolarida energiyadan foydalanish samaradorligini oshirish istiqbollarini hamda energiyani tejash salohiyati va 2050 yilgacha bo‘lgan davrda uni amalga oshirish bilan bog‘liq ijtimoiy-iqtisodiy naflarni baholashdan iborat. 2011 yilda mamlakat binolarning energiya ta’minotiga 50% energiya sarflandi. Bajarilgan tahlil va tavsiyalar binolar sohasida kam-uglerodli rivojlanishga o‘tish imkoniyatlarini juda aniq tasavvur beradi.

 

Ishning asosiy natijalari va xulosalari qaror qabul qiluvchi shaxslar uchun qisqartirilgan shaklda rezyumega joylashtirilgan. 1-Bobda uy-joy fondi va xizmat ko‘rsatish binolari fondining holati va dinamikasi ko‘rsatilgan, uy-joy-kommunal xizmatlarga tariflar yuzasidan ma’lumotlar, ularni aholi uchun iqtisodiy jihatdan mosligining baholash natijalari keltirilgan. 2-Bobda binolarda energiya iste’moli hajmi va samaradorligini darajalari xarakteristikalari keltirilgan. 3-Bobda issiqlik ta’minoti tizimining hozirgi holati yoritib berilgan. Issiqlik ta’minoti tizimlari va binolarda energiyani tejashning iqtisodiy salohiyati 4-Bobda o‘z ifodasini topgan. Binolar sektorida energiyadan foydalanish samaradorligini oshirish borasidagi to‘siqlar 5-Bobda aks ettirilgan. 6-Bobda O‘zbekiston Respublikasidagi energiya samaradorligini oshirish sohasidagi me’yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish bilan bog‘liq vaziyat va bu jarayonlarni yetakchi xorijiy davlatlarda huquqiy tartibga solish amaliyoti xususida batafsil ma’lumot berilgan.

 

O‘zbekistondagi binolarda energiyadan foydalanish samaradorligini oshirish istiqbollarini uchta ssenariy – «Bazaviy», «21 asrga qadam» va «Yumshoq yo‘l» uchun baholash natijalari 7-Bobda keltirilgan. 8-Bobda issiqlik ta’minoti tizimi samaradorligini oshirish istiqbollariga baho berilgan. 9-Bob binolar sektorida energiyadan foydalanish samaradorligini oshirish bilan bog‘liq O‘zbekiston uchun turli ijtimoiy-iqtisodiy naflarni baholashga bag‘ishlangan. 2050 yilgacha bo‘lgan prognozni amalga oshirish vazifasi uzoq muddatga prognozlash uchun kompleks matematik modellarni ishlab chiqishni talab etdi.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab