O'zbekistonda elektron hukumati tizimini rivojlantirishda ochiq ma'lumotlarning o‘rni

2015 Dek 7
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu tahliliy hujjatda O'zbekistonda elektron hukumati tizimini rivojlantirish borasida ochiq ma'lumotlar tamoyilini rivojlantirish ustivorligi va bu sohada joriy holatning tahlili keltirilgan. Hujjatda ochiq ma'lumotlar rivojlanishiga asosiy to'sqinliklar aniqlangan hamda ularni bartaraf qilish uchun huquqiy-me'yoriy, tashkiliy, texnikaviy, ommaviy-axborot va boshqa chora-tadbirlari belgilangan. Xususan, davlat idoralarining turli darajadagi ochiq ma'lumotlariga erishishni ta'minlash maqsadida me'yoriy asoslarni takomillashtirish, eng "talabgor" ma'lumotlar to'plamini oshkora qilish, ochiq ma'lumotlarni monitoring qilish tizimini tadbiq qilish, ochiq ma'lumotlarni keng ommaga targ'ib qilish tadbirlari va boshqa choralarni amalga oshirish tavsiya qilingan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab