"Davlat xizmati" o‘quv qo‘llanmasi

2015 Dek 18
image

Qisqacha ma'lumot

"Davlat xizmati" o‘quv qo‘llanmasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi professor-o‘qituvchilari tomonidan Birlashgan millatlar tashkiloti Rivojlanish dasturining (BMTTD) "Mahalliy boshqaruv tizimini qo‘llab-quvvatlash: 2-bosqich" loyihasi bilan hamkorlikda tayyorlangan.

 

Mazkur o‘quv qo‘llanmada davlat xizmati tushunchasi, o‘ziga xos xususiyatlari, maqsadi va vazifalari, huquqiy asoslari va asosiy prinsiplari; davlat-xizmat munosabatlari; davlat xizmatchilari tushunchasi, xususiyatlari, tasnifi va huquqiy maqomi; O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatini o‘tash va davlat-xizmat munosabatlarining tugatilishi; rivojlangan davlatlarda davlat xizmatini tashkil etish va amalga oshirish amaliyotiga qaratilgan masalalar yoritib berilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab