Ruscha-o`zbekcha yuridik tezaurus

2011 Avg 22
image

Qisqacha ma'lumot

Ruscha-o`zbekcha yuridik tezaurusda qonunchilikning asosiy sohalari, shu jumladan, iqtisodiyot, bank, birja va xalqaro-huquqiy sohalarga oid atamalar jamlangan. Ushbu nashrning maqsadi deputatlar, senat a`zolari, mutaxassislar va amaliyotchilarga qonunchilikdagi atamalarni va huquqni qo`llashda xorijiy yuridik terminologiya bilan qiyoslab ishlatish imkoniyatini yaratishdir.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab