2005 yilda O‘zbekistonda Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalarini rivojlanishi bo‘yicha sharhi

2006 Mar 23
image

Qisqacha ma'lumot

O‘zbekistonda Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalarini rivojlanishi bo‘yicha sharhi «AKT siyosati» loyihasi tomonidan tayyorlandi. AKT rivojlanishi bo‘yicha sharhda mamlakatda AKT rivojiga ta’sir ko‘rsatadigan turli-xil omillarga baho berilib, ularni o‘zgarishining umumiy g‘oyasi aniqlanadi.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab