NNT va hususiy sektorning strategik rejalashtirish jarayonida qatnashishining turli jihatlari ko`rib chiqilgan tahliliy hisobot (AQSh va Rossiya namunalari)

2012 Iyun 1
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu tahliliy hisobotda strategik rejalashtirish jarayonining turli jihatlari ko`rib chiqilgan. Hisobotning birinchi qismida asosiy diqqat AQShdagi strategik rejalashtirish jarayonining principlari, NNT va hususiy sektorning mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va hududiy rivojlanishidagi roli va ishtiroki, hamda strategic rejalashtirish va hududlarni iqtisodiy rivojlantirish vazifalarini amalga oshiruvchi davlat strukturalari batafsil yoritilgan. Ikkinchi qism fuqarolik jamiyati institutlari, xo`jalik sub’yektlarining mahalliy jamiyat oldidagi ma`suliyatining shakillanib borayotganligi, Rossiya Federatsiyasida strategik rejalashtirish jarayonida jamiyatning ishtirokini tashkillashtirish kabi masalalarga bag’ishlangan. Hisobotning ohirgi qismida hududiy strategic rejalashtirish jarayonida ham-jihatlik bilan ishtirok etishga doir fikr va mulohazalar keltirilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab