Davlat xizmatlarini ko`rsatish doirasida aholi va davlat boshqaruv organlarining elektron vositalar orqali muloqotga kirishishining eng muvoffaqiyatli bo`lgan usullari

2012 Iyun 1
image

Qisqacha ma'lumot

Ushbu tahliliy hisobotda davlat xizmatlarini ko`rsatish doirasida aholi va davlat boshqaruv organlarining elektron vositalar orqali muloqotga kirishishining eng muvoffaqiyatli bo`lgan usullari ko`rib chiqilgan. Ular Buyuk Brtitaniyaning markazlashgan davlat portali, Franciyadagi elektron xizmatlari va Braziliyadagi aholiga xizmat ko`satuvchi markazlari tajribasi asosida tayyorlangan. Shu bilan birga, hisobotda boshqa mamlakatlarning elektron davlat xizmatlari tizimini joriy qilish jarayonida paydo bo`layotgan muammolari va ularni hal etishga doir tajribasi tahlil qilingan. Hisobotning yakuniy qismida xalqaro tajribaga asoslangan holda aholiga davlat xizmatlarini ko`rsatish jarayonini tashkillashtirish bo`yicha hulosa va takliflar taqdim etilgan.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab