• Ruscha-o`zbekcha yuridik tezaurus
  22-avg, 2011

  Ruscha-o`zbekcha yuridik tezaurusda qonunchilikning asosiy sohalari, shu jumladan, iqtisodiyot, bank, birja va xalqaro-huquqiy sohalarga oid atamalar jamlangan.

 • Parlament rivojlanishini qo`llab quvvatlash
  4-noy, 2011

  Mazkur tahliliy bulletenning asosiy maqsadi O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining tahliliy-nazorat faoliyatining huquqiy asoslarini xamda parlament nazoratini amalga oshirishda chet el tajribasini muhokama qilish, va ularning asosida O`zbekiston Respublikasida parlament nazorat mexanizmlarini yanada takomillashtirish masalalari bo`yicha xulosa va takliflarni taqdim qilishni, va shu bilan birga parlament nazorat mexanizmlarini rivojlantirish ustivorliklarini tahlil qilishni kasb etadi.

 • Tahlil va salohiyatni baholash (FTSB) bo`yicha hisobot
  1-iyn, 2012

  Ushbu funktsional tahlil va salohiyatni baholashga (FTSB) bo`yicha hisobot O`zbekistonda davlat xizmatlarini ko`rsatish tizimini takomillashtirish jarayonida diqqatni alohida qaratalishi kerak bo`lgan funksional va sifat kamchiliklarini aniqlash maqsadida tayyorlangan.

 • Davlat boshqaruvida AKT. Umumiy tushunchalar. Jahon tajribasi
  18-mar, 2005

  Ilmiy-ommabop harakterdagi mazkur kitob aholining keng qatlamlari uchun mo`ljallangan. Uni soha mutaxassislari hamda qiziquvchilar mutolaa qilishi mumkin. Kitob O`zbekiston va butun jahondagi AKT bo`yicha eng so`nggi ma'lumotlarni jamlagan.

 • 2005 yilda O‘zbekistonda Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalarini rivojlanishi bo‘yicha sharhi
  23-mar, 2006

  O‘zbekistonda Axborot Kommunikatsiya Texnologiyalarini rivojlanishi bo‘yicha sharhi «AKT siyosati» loyihasi tomonidan tayyorlandi. AKT rivojlanishi bo‘yicha sharhda mamlakatda AKT rivojiga ta’sir ko‘rsatadigan turli-xil omillarga baho berilib, ularni o‘zgarishining umumiy g‘oyasi aniqlanadi.